PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/20

PLANY ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2019/20

semestr zimowy

Szczegółowy rozkład zajęć z języków obcych z podziałem na grupy językowe znajduje się na stronie AWFiS w zakładce Studia→Studium j. obcych

STUDY PLANS BINDING IN THE ACADEMIC YEAR 2019/20

ENGLISH DIVISION 2019/20