PLANY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/19

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/20

PLANY ZAJĘĆ ROK AKADEMICKI 2018/2019

semestr zimowy

2 WF 2 stopnia semestr zimowy - do zrealizowania wykład monograficzny w formie e-learningowej w ilości 10 godzin

semestr letni