Ogłoszenia Dziekanatu

ODWOŁANE ZAJĘCIA Z BIOCHEMII - 12.12.2019

Odwołane zajęć z Biochemii dla studentów studiów stacjonarnych (powtarzających) w
dniu dzisiejszym (w godz. 18.00-20.30) z powodu choroby prowadzącego.

ODWOŁANE ZAJĘCIA - 10.12.2019

10 i 11 grudnia zajęcia z dr Beatą Wolską ODWOŁANE

II WF Ist. - obowiązkowe spotkanie w sprawie praktyk - 04.12.2019

Informacja o spotkaniu

 

W dniu 10 grudnia o godzinie 1015 w sali kongresowej odbędzie się spotkanie dla wszystkich studentów II roku 1-go stopnia, na kierunku WF odnośnie praktyk pedagogicznych. Na spotkaniu przekazane zostaną wszystkie niezbędne informacje odnośnie sposobu i trybu realizacji praktyk psychologiczno – pedagogicznych w szkole podstawowej.

Obecność obowiązkowa dla wszystkich studentów.

 

 

Pracownicy działu Praktyk Pedagogicznych

II WF IIst. - obowiązkowe spotkanie w sprawie praktyk - 04.12.2019

Informacja o praktykach

 

Informacja dla studentów II roku, 2-go stopnia, na kierunku WF. W związku z zaistniałą sytuacją, gdzie ponad połowa studentów nie dostarczyła do dnia dzisiejszego zgody na odbycie praktyk pedagogicznych (120h) w szkole ponadpodstawowej, informuje się wszystkich studentów o obowiązku dostarczenia zgód w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2019.

Wszyscy studenci, którzy jeszcze nie dostarczyli zgody muszą się liczyć z konsekwencjami w postaci obniżenia oceny z praktyk pedagogicznych.

Studenci, którzy nie dostarczą zgody na odbywanie praktyk w podanym terminie nie uzyskają oceny pozytywnej z praktyk, co będzie się wiązało z niezaliczeniem roku i skierowaniu na płatne powtarzanie ostatniego roku studiów.

 

 

Pracownicy działu Praktyk Pedagogicznych

POWTARZANIE BIOCHEMII -KOREKTA - 29.11.2019

stacjonarni poprawiający przedmiot Biochemia:

- zajęcia odbywają się w czwartek od 18.00 do 20.30
RSS