Ogłoszenia

UWAGA - DOKTORANCI - 07.11.2018

Uprzejmie zapraszam wszystkie osoby, które składały wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do biura studiów doktoranckich pok. 19 po odbiór decyzji przyznanie stypendium doktoranckiego.

Zapraszam równiez doktorantów I roku po odbiór legitymacji (z dowodem wpłaty).

WYBORY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW - 24.10.2018

Zapraszamy wszystkich doktorantów rocznika I, II, III i IV na wybory Samorządu Doktorantów
w dniu 9 listopada godz. 13:30- 14:30 sala nr 22 bud. B

DOKTORANCI I roku - 24.10.2018

Kierownik Studiów Doktoranckich prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz zaprasza

w dniu 9 listopada br na godz. 14:30 sala 22 bud. B na spotkanie organizacyjne.

Proszę dokonać opłaty za legitymację doktorancką w kwocie 17 zł na konto uczelni z dowodem wpłaty.

Defining the terms and conditions of recruitment for doctoral studies conducted in English - 27.04.2018

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy