Ogłoszenia

Obrona doktoratu- 17.04.2019 - 14.03.2019

DOKTORANCI wszystkich roczników - 14.03.2019

Zapraszam do biura studiów doktoranckich pok. 19 po odbiór decyzji w sprawie stypendium projakościowego.

UWAGA I rok - 06.03.2019

Zajęcia z przedmiotu "Statystyka" z prof. dr hab. Pawłem Cięszczykiem w dniu 8 marca przełożone na 24 maja w godz. 9-12:45 sala 18

DOKTORANCI I Rocznika - 01.03.2019

Uprzejmie informuję, że zajęcia z dr hab. Robertem Olkiem dniu 1.03.2019 oraz w dniach: 22.03.2019, 05.04.2019 przeniesione  z sali AB do sali 4B.

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy