Sprostowanie fałszywych doniesień na AWFiS

06.09.2019

Projekt Belt and Road przygotowano w Chinach, chcąc zaprojektować nowy jedwabny szlak, który umożliwiłby sprawniejszą komunikację ze światem. W tym celu podpisano wiele umów z różnymi podmiotami w Europie, a szczególny nacisk położono na szkolenie sportowe.

Informacje dotyczące AWFiS i AZS AWFiS, pozyskano w Chinach na podstawie danych z Rankingu Szanghajskiego, gdzie AWFiS zajmuje czołową pozycję w Europie środkowo-wschodniej oraz pierwsze miejsce wśród polskich uczelni sportowych. Nie bez znaczenia był fakt, że w AWFiS studiuje już kilkudziesięciu studentów z Azji (Chińczycy, Wietnamczycy). Decydującym argumentem były jednak sukcesy klubu sportowego AZS AWFiS. Projekt Belt and Road został zapoczątkowany na obiektach AWFIS w Gdańsku w październiku 2018 roku, w oparciu o umowę podpisaną pomiędzy klubem sportowym AZS AWFiS a Beijing Sport University. Z Pekinu do Gdańska przyjechało 40 zawodników piłki siatkowej i piłki nożnej, wraz z czterema opiekunami. Na miejscu zespoły zamieszkały na terenie Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Założono 10-miesięczne pobyty zespołów w Gdańsku, dla których ze względów organizacyjnych i szkoleniowych przygotowano sztaby sportowo-organizacyjne. W ich skład weszli: administratorzy, kierownicy, konsultanci, koordynatorzy, trenerzy, fizjoterapeuci, lekarze, dietetycy, nauczyciele (języka angielskiego, języka polskiego, kultury i sztuki, historii, dietetyki) oraz tłumacze i pracownicy badawczy.

W sposób nowatorski, precyzyjnie zaplanowano: plany szkoleniowe (na 10 miesięcy), dietę sportową (na każdy miesiąc), plany zajęć (miesięczne i tygodniowe).

Zawodnicy uczestniczyli w: zajęciach sportowych, zawodach i obozach sportowych, badaniach lekarskich, badaniach wydolnościowych, wyjazdach integracyjnych i kulturowych, lekcjach języka angielskiego, języka polskiego, historii, kultury i sztuki oraz dietetyki. Zwiedzali Polskę i Europę.

W związku z pojawiającymi się informacjami prasowymi, informuję że:

  1. Nieprawdziwe doniesienie na AWFiS złożyły do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku trzy osoby: Jędrzej Antosiewicz, Tomasz Frołowicz i Małgorzata Żychowska.
  2. Na podstawie fałszywego doniesienia Policja wszczęła postępowanie wyjaśniające.
  3. W realizowanym Projekcie, Uczelnia AWFiS nie jest Podwykonawcą, a jedynie udostępnia na zasadach komercyjnej odpłatności swoje obiekty. W 2018 roku do kasy AWFiS wpłynęło z tytułu korzystania Belt and Road z obiektów Uczelni ok. 760 tys. zł oraz dokonano zakupów z dodatkowych środków projektowych Belt and Road m.in. do Domu Studenta za ok. 200 tys. zł.
  4. Wynajem obiektów Uczelni dla Projektu Belt and Road jest najbardziej efektywnym projektem realizowanym w historii AWFiS Gdańsk.
  5. Jedyny mechanizm wynajmu sal dydaktycznych, akademika, bufetu i innych części Uczelni to wynajem na zasadzie opłat za korzystanie z nich.
  6. Delegacje służbowe pracowników AWFiS w latach 2018-2019 były związane jedynie z pozyskiwaniem studentów do AWFiS z Azji oraz były realizowane w oparciu o projekty AWFiS.
  7. Uczelnia ponosi wszystkie koszty związane z obsługą swoich obiektów bez względu na to, czy są one udostępniane podmiotom zewnętrznym, czy nie. Realizacja Projektu Belt and Road przysporzyła Uczelni jedynie zysków, niespotykanych w Jej historii.
  8. Rektor przyznawał i przyznaje stypendia Rektora dla wybitnych sportowców zgodnie z prawem.
  9. Nauczyciele akademiccy przebywają w pokojach gościnnych w Domu Studenta AWFiS na zasadach odpłatności.
  10. Ze względu na charakter pomówienia złożonego doniesienia, wytoczono oskarżenie prywatne m.in. w stosunku do osób wymienionych w pkt. 1.

W poniższej tabeli zawarto rentowność projektów realizowanych w AWFiS Gdańsk

 Tabela 1. Rentowność dla AWFiS projektów realizowanych w oparciu o infrastrukturę Uczelni

Lp.

Status Projektu

Kwota projektu w 2018

Kwota dla Uczelni za infrastrukturę

Rentowność projektu

1.

Top Talent

233.000 PLN

17.000 PLN

7%

2.

Granty NCN

1.203.410 PLN

86.171,62 PLN

7,16%

3.

Granty unijne

1.194.270 PLN

224.136 PLN

18,77%

4.

Belt and Road

4.300.000 PLN

960.000 PLN

22,33%

Jak wynika z tabeli:

-     Projekt Belt and Road realizowany w oparciu o infrastrukturę AWFiS, jest najbardziej rentownym projektem w jej historii;

-     Również wpływy środków z jego realizacji są niebagatelne, już w pierwszym roku realizacji.

Rektor
dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

Wróć