Opłaty

Opłaty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2019/2020 wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości:

STUDIA  STACJONARNE

 

Wychowanie fizyczne I stopnia studia stacjonarne

100 zł

Sport I stopnia studia stacjonarne

100 zł

Fizjoterapia stacjonarne jednolite st. magisterskie

100 zł

Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne

100 zł

Turystyka i Rekreacja I stopnia studia stacjonarne

85 zł

Wychowanie fizyczne II stopnia studia stacjonarne

85 zł

Sport II stopnia studia stacjonarne

85 zł

Fizjoterapia II stopnia studia stacjonarne

85 zł

Turystyka i rekreacja II stopnia studia stacjonarne

85 zł

STUDIA  NIESTACJONARNE

 

Wychowanie fizyczne I stopnia studia niestacjonarne

brak w ofercie

Sport I stopnia studia niestacjonarne

brak w ofercie

Fizjoterapia niestacjonarne jednolite st. magisterskie

brak w ofercie

Terapia zajęciowa I stopnia studia niestacjonarne

brak w ofercie

Turystyka i rekreacja I stopnia studia niestacjonarne

brak w ofercie

Wychowanie fizyczne II stopnia studia niestacjonarne

85 zł

Fizjoterapia II stopnia studia niestacjonarne

85 zł

Turystyka i rekreacja II stopnia studia niestacjonarne

85 zł

Adres do przelewu:
AWFiS w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Tytułem:
Opłata rekrutacyjna za (imię i nazwisko) na kierunek (wychowanie fizyczne/fizjoterapia/ sport/ turystyka i rekreacja), tryb (stacjonarny/ niestacjonarny), studia(I stopnia/ II stopnia)
 
UWAGA KANDYDACI
Wpłata na indywidualne konto kandydata wygenerowana w systemie IRK,  powinna być dokonana do dnia zakończenia rejestracji.
Dowód wpłaty należy okazać w komisji w dniu składania dokumentów.
Brak potwierdzenia wpłaty w systemie IRK nie dyskwalifikuje kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

OPŁATA JEST BEZZWROTNA.