Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ZAWIADOMIENIE

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku informuje, że w dniu 08.01.2020 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej w Budynku Głównym Uczelni  odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Rafała Grada na temat:

„Charakterystyka nerwowo-mięśniowa wyskoku i lądowania u gimnastyków na wybranych etapach szkolenia sportowego”

Praca doktorska została złożona do wglądu w Biblitece Głównej AWFiS w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 29-31.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone na stronie  internetowej Akademii: www.awf.gda.pl