Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ZAWIADOMIENIE

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, uprzejmie informuje, że w dniu 16 października 2019 r. o godz.  13.00 w Sali VIP, w Budynku Głównym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Oliwie, przy ul. Kazimierza Górskiego 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgra  Macieja Buryty

na temat:      „Wpływ zróżnicowania genów kodujących białka z rodziny receptorów aktywowanych poliferatorami peryksysomów PPAR oraz ich koaktywatorów na potreningową odpowiedź organizmu w zakresie zmian parametrów masy i składu ciała oraz wskaźników biochemicznych gospodarki  lipidowo-węglowodanowej u kobiet”

Promotor:

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS

Recenzenci:

dr hab. N. med. Maciej Tarnowski, prof. PUM Szczecin

dr hab. Krzysztof Ficek, prof. AWF Katowice

 

Praca doktorska wraz z recenzjami została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej AWF w Gdańsku, ul. Czyżewskiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone również na stronie internetowej: www.awf.gda.pl

 

 

ZAWIADOMIENIE

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, uprzejmie informuje, że w dniu 18 października 2019 r. o godz.  12.30 w Sali Konferencyjnej, w Budynku Głównym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Oliwie, przy ul. Kazimierza Górskiego 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr  Katarzyny Dzik

na temat:   „Stres oksydacyjny i metabolizm tlenowy w unieruchomionym mięśniu szkieletowym człowieka – wpływ suplementacji witaminą D”

Promotor:

dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. AWFiS

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Górski

prof. dr hab. Michał Żmijewski

Praca doktorska wraz z recenzjami została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej AWF w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone również na stronie internetowej: www.awf.gda.pl