INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

02.10.2019

REKTOR I SENAT
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

mają zaszczyt zaprosić na
INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020


Uroczystość odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 11.00
w Hali Gimnastycznej Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFiS w Gdańsku

Program uroczystości:
- powitanie gości
- przemówienie inauguracyjne Rektora AWFiS dr hab. Waldemara Moski, prof. AWFiS
- wystąpienia zaproszonych gości
- immatrykulacja studentów
- wystąpienie przedstawiciela studentów
- promocje doktorskie i habilitacyjne
- wręczenie odznaczeń i wyróżnień pracownikom i studentom Uczelni
- wykład inauguracyjny dr hab. Marcina Dornowskiego, prof. AWFiS
   „Sygnały biologiczne w kontroli efektów procesu treningowego”

Msza Św. inaugurująca rok akademicki 2019/2020 odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 8:00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.

Wróć